हत्यारा लाई कारबाही गर्नुपर्छ राज्यमा कुनै पनि अपराधीलाई अपराध गर्ने छुट छैन यसको कडा भन्दा कडा सजाय भोग्नै पर्छ - Nepal123.com | Breaking News from Nepal | Visit Nepal 2020

हत्यारा लाई कारबाही गर्नुपर्छ राज्यमा कुनै पनि अपराधीलाई अपराध गर्ने छुट छैन यसको कडा भन्दा कडा सजाय भोग्नै पर्छ

Share This

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Loading...

Pages